Rekisteripalvelu postiyrityksille

Rekisteripalvelu on tarkoitettu postilain mukaisille postiyrityksille eli toimiluvan haltijoille, jotka haluavat ostaa postitoiminnassa käyttämäänsä osoiterekisteriin postinsaajien nimi- ja osoitetiedot sekä tiedot jakelun muutosta koskevista toimeksiannoista.

Palvelun hinnoittelu koostuu käyttöönoton kertakustannuksesta sekä kuukausihinnasta, joka perustuu palvelua käyttävien yritysten yhteenlaskettuun postinsaajien lukumäärään. Kuukausihinta lasketaan kalenterikuukauden ensimmäisen toimituksen postinsaajien lukumäärän perusteella.

Palvelussa toimitetaan tiedot postiyrityksen toimialueelta. Toimitettavien tietojen rajaus tehdään kuntatasoisesti.