Korvausperusteet

Lähetyksen kuljettajan vastuu on lailla rajoitettu (postilaki, Maailman postiliiton yleissopimuksen säännökset tai tiekuljetussopimuslaki). Valitse lähetyksesi sisällölle oikea lähetystapa ja pakkaa se huolellisesti. Nämä korvausperiaatteet koskevat myös Postivakuutettua lähetystä.

Korvauskäytäntö vaihtelee sen mukaan, mitä em. säännöksistä sovelletaan kyseiseen lähetykseen. Kaikkien kuljetusten osalta kuljettajan eli Postin vastuu on rajoitettu. Säännökset myös määrittelevät sen, kuka on oikeutettu korvaukseen. Kansainvälisissä lähetyksissä korvausoikeus on lähettäjällä ja lähettäjän pitää hakea korvausta omalta sopimuskumppaniltaan.

Postin rajoitettu vastuu ei vaikuta lähettäjän ja vastaanottajan väliseen vastuuseen. Kuluttajansuojalain mukaisessa etäkaupassa myyjällä on aina vastuu tuotteen kuljetuksesta.

Vahingonkorvauksen edellytyksenä on, että voidaan todeta vahingon aiheutuneen lähetyksen ollessa Postin vastuulla. Ota aina mahdollisimman nopeasti yhteyttä asiakaspalveluun vahinkotilanteissa.

Korvattavaa on:

 • Esinevahinko
 • Vahinkoa vastaava osuus lähetyskuluista
 • Vahingon estämisestä ja suoranaisesta selvittämisestä aiheutuneet kulut kun esinevahinko on aiheutunut suoraan lähetyksen viivästymisestä, vahingoittumisesta tai katoamisesta, joka on aiheutunut lähetyksen ollessa Postin vastuulla.

Korvauksen edellytykset ja määrä

Korvauksen saaminen edellyttää

 • Hakijan tulee ilmoittaa virheestä Postille mahdollisimman pian ja hakea vahingonkorvausta määräaikojen puitteissa, katso toimitusehdot.
 • Postin edustajan pitää voida todeta vahinko. Viivästyminen ja katoaminen ilmenevät yleensä lähetysten seurannan perusteella.
 • Hakijan tulisi esittää näyttöä lähetyksen sisällön arvosta. Jos kyse on uudesta tuotteesta, kuitti käy hyvin. Muussa tapauksessa esineen käypä arvo arvioidaan.
 • Tavallisen kirjeen tuloa tai kulkua postiverkossa taikka luovutusta ei voida yleensä jälkikäteen mitenkään todentaa eikä näistä siten yleensä ole mahdollista saada korvausta.

Korvauksen määrä

 • Esinevahinkoa ovat tyypillisesti esineen korjauskulut tai käyvän arvon mukainen korvaus.
 • Korvauksen määrä on korkeintaan ko. lähetykseen sovellettavassa laissa määrätty painon perusteella määräytyvä enimmäiskorvaus, vaikka aiheutunut vahinko olisi tätä suurempi.
 • Postivakuutetussa lähetyksessä korvauksen enimmäismäärä on kuitenkin vakuutusarvo.
 • Särkyvä-lisäpalvelu ei vaikuta enimmäiskorvauksen määrään.
 • Korvaus ei ole todennettua suoraa esinevahinkoa suurempi, vaikka kilomääräinen enimmäiskorvaus tai vakuutusarvo olisi tätä korkeampi.

Posti ei korvaa

 • Lähetyksen ominaisuuksista (piilevä virhe, luontainen alttius) johtuvaa vahingoittumista.
 • Keräily, tunne-, antiikki- tai muuta erityistä arvoa.
 • Vahinkotapahtumia, joita se ei ole voinut välttää ja jonka seurauksia se ei ole voinut ehkäistä.
 • Asiakkaan ehtojen vastaisesta toiminnasta, kuten soveltumattomasta lähetystavasta tai puutteellisesta pakkaamisesta aiheutunutta vahinkoa.
 • Ylivoimaisesta esteestä (esim. lakko) aiheutunutta vahinkoa.

Enimmäiskorvaukset yleisimmissä tuotteissa

Katoaminen / vahingoittuminen Viivästyminen
Kotimaan kirjeet
Tavalliset kirjeet 50 € 50 €
Kirjattu- ja saantitodistuskirje 340 € 85 €
Pikakirje 340 € 150 €
Postivakuutettu lähetys vakuutusarvo 150 €
Kotimaan paketit
Postipaketti, Numerolla-paketti, Pakettiautomaatti, Ovelle-paketti                                   20 €/kg Postimaksujen määrä
Ulkomaat
Tavalliset kirjeet Ei korvata Ei korvata
Kirjattu kirje 30 sdr eli n. 30 €

Ei korvata

Postipaketti ulkomaille 40 sdr + 4,50 sdr/kg Ei korvata
Pikapaketti ulkomaille 500 €

Yli 14 pv viivästymisestä postimaksut

Jos lähetys on vaurioitunut, tee vauriosta heti kuljettajan kanssa merkintä lähetysdokumentteihin.

Jos lähetys on kadonnut, kuljetuksen maksaja tekee vahingonkorvaushakemuksen.