Kirjelähetysten lähetyslistan täyttöohje

Lähetyslistan kuva, jossa täytettävät kentät numeroitu

1. POSTITUSPÄIVÄ

Postituspäivä on aina merkittävä listalle.

Päivä ja kuukausi merkitään kahdella numerolla, vuosiluku neljällä.

2. ASIAKKAAN TIEDOT

Asiakkaalla tarkoitetaan lähettäjää tai maksajaa.

3. ASIAKASNUMERO

Lähettäjän tai maksajan asiakasnumero ovat pakolliset.

4. LASKUTUSOSOITTEEN NUMERO

Jos laskutusosoitteen numeroa ei merkitä, lasku toimitetaan asiakassopimuksen laskutusosoitteeseen. Muut laskutusosoitteiden numerot on mainittu asiakassopimuksessa.

5. TUOTELUETTELO

Tuoteluettelo tuotenumeroineen löytyy täältä

6. NUMEROTÄYTTÖMALLI

Numerot on merkittävä listalle selvästi mallin mukaan joko koneella tai huolellisesti tekstaten.

7. LÄHETYSERÄN TIEDOT

Lähetyslistan riville merkitään tuotteen numero (pakollinen tieto), kappalemäärä, vyöhyke ja yksikkö- tai yhteispaino. Yhteispainosarakkeisiin grammat merkitään kolmella numerolla.

Käytettävät vyöhykkeet ja niiden selitteet löytyvät tuoteluettelosta. Niistä poikkeavien vyöhykkeiden käytöstä sovitaan erikseen Postin kanssa.

Mikäli tuotteeseen liitetään lisäpalvelu, se merkitään valitun ko. tuoterivin alle.

Lisäpalvelun kpl-määrän on oltava sama kuin tuotteen, johon se liittyy.

Kotimaan Pikakirjeeseen (19227) liitettävä lisäpalvelu
-  lauantaijakelu (6845)

Kotimaan Asiakassuora, konelajiteltavaan (19224) liitettävä lisäpalvelu
- Asiakassuoran lisäkäsittely (17018)

Kotimaan Asiakassuora, käsinlajiteltavaan (19225) liitettävä lisäpalvelu
- Asiakassuoran lisäkäsittely (17018)

Priority-kirjeeseen ulkomaille (1659) liitettävä lisäpalvelu
- Exprès-Pika, kansainväinen (7400)

Mikäli lähetyslistalle merkitty tuote ei täytä ao. tuotteen ehtoja (paino, mitat), voi Posti muuttaa lähetyksen lähinnä tuotetta vastaavaksi kirje- tai pakettituotteeksi. Mikäli kyseessä on ulkomaille lähettävä kirje, se palautetaan saatekirjeen kera lähettäjälle ja lähetys poistetaan lähetyslistalta.

8. INFOKOODI

Infokoodi on tarkoitettu asiakkaan käyttöön helpottamaan laskun kohdistusta oikeille kustannusyksiköille. Infokoodi on rivikohtainen ja se voi olla enintään 15-merkkinen ja sisältää sekä numeroita että kirjaimia. Infokoodi kopioituu laskulle sellaisenaan eikä Posti tiedä koodin sisällön merkitystä.

9. KÄYTTÖTUNNUS

Kentän käytöstä sovitaan erikseen Postin kanssa. Normaalisti tätä kenttää ei täytetä lainkaan. Postin yhteyshenkilö antaa tarkemmat ohjeet, mikäli kentän käyttö tulee tarpeelliseksi.

10. ERÄTUNNISTE

Ei käytössä.

11. KULJETTAJA TÄYTTÄÄ

Tämä kohta täytetään Postissa.

12. VARAUMAT

Varaumiin merkitään lähetyserää koskevia erityisiä lisätietoja.

13. LÄHETTÄJÄN LEIMA TAI NIMI

Tähän merkitään tai leimataan lähettäjän nimi (julkaisija, kirjapaino tai postitusliike).

14. ALLEKIRJOITUS JA NIMENSELVENNYS

Allekirjoitus ja nimenselvennys ovat pakollisia tietoja. Myös puhelinnumero on hyvä merkitä listalle. Postituspäivä merkitään lähetyslistan yläosaan sille varattuun kohtaan.

15. VASTAANOTTOTARKASTUS / POSTINUMERO

Tämä kohta täytetään Postissa.