Kauppalasku

Kauppalaskua varten tarvitaan monenlaisia tietoja ja dokumentteja.

Yhteisömyynti (sisäkauppa)

EU:n jäsenmaiden välisessä kaupankäynnissä noudatetaan edellä mainittuja ohjeita soveltuvin osin. Tavaran alkuperämaa ilmoitetaan, jos se on tiedossa. Tullitariffinimikkeen ilmoittaminen on suositeltavaa: sisäkaupassa 8-numeroinen CN-nimike (Combined Nomenclature).

Proformalasku