Arkisto - Arkiv - Archive

Suomi

Tällä sivulla on arkistoituna 1.7.2017 voimassa olleet ja sen jälkeen voimaan tulleet Postin Yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille, Kirjepalvelujen tuote-ehdot sopimusasiakkaille ja Sopimuspalvelujen hinnastot.

  Alkaen pvm.
Yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille 2016-01-01
Kirjepalvelujen tuote-ehdot sopimusasiakkaille 2017-07-01
Sopimuspalvelujen hinnastot 2017-06-01
Sopimuspalvelujen hinnastot, zip-pakettina 2018-01-01
Kirje-, suoramarkkinointi- ja lehtipalvelut - Sopimushinnasto 2018-06-01
Kirjepalvelujen tuote-ehdot sopimusasiakkaille 2018-06-01
Pakettipalvelut ja Express-rahti - Sopimushinnasto 2018-12-01
Kirje-, suoramarkkinointi- ja lehtipalvelut - Sopimushinnasto 2019-01-01
Lisäpalvelu- ja palvelumaksut - Sopimushinnasto 2019-01-01

Svenska

På denna sidan finns Postens Allmänna avtalsvillkor för företagskunder, Produktvillkor för brevtjänster för avtalskunder och Prislista för avtalsstjänster som var giltiga 2017/07/01 och som trädde i kraft senare.

 

  Fr.o.m. datum
Allmänna avtalsvillkor för företagskunder 2016-01-01
Produktvillkor för brevtjänster för avtalskunder 2017-07-01
Prislistor för avtalstjänster 2017-06-01
Prislistor för avtalstjänster, zip-paket 2018-01-01
Brev, direktmarknadsförings- och tidningstjänster - Avtalsprislista 2018-06-01
Produktvillkor för brevtjänster för avtalskunder 2018-06-01
Pakettjänster och Expressfrakt - Avtalsprislista 2018-12-01
Brev-, direktmarknadsförings- och tidningstjänster - Avtalsprislista 2019-01-01
Övriga tjänster och avgifter - Avtalsprislista 2019-01-01

 

English

On this page has been archived Posti's General Contract Terms for Corporate Customers, Product Terms for Letter Services for Contract Customers, and Tariffs and Rates of Contract Services that were in force on 1 July 2017 and since.

  As of date
General Contract Terms for Corporate Customers 2016-01-01
Product Terms for Letter Services for Contract Customers 2017-07-01
Tariffs and Rates of Contract Services 2017-06-01

Tariffs and Rates of Contract Services, zip package

2018-01-01
Letter, Direct Marketing and Publication Services - Contract Prices 2018-06-01
Product Terms for Letter Services for Contract Customers 2018-06-01
Parcel Services and Express Freight - Contract Prices 2018-12-01

Letter, Direct Marketing and Publication Services - Contract Prices

2019-01-01
Other Services and Rates - Contract Prices 2019-01-01