Postin toimintaa säätelee postilaki

Postin toimintaa säätelee postilaki. Se löytyy valtion säädöstietopankista numerolla 29.4.2011/415.

Viestintävirasto valvoo postipalvelulain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Liikenne- ja viestintäministeriö valvoo postitoiminnan yleistä kehittämistä ja ohjaa sitä.